Në shumë nga shoqëritë e sotme, pijet alkoolike janë një pjesë rutinore e peizazhit social për shumë njerëz në popullatë. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ata në mjedise sociale me dukshmëri të lartë dhe ndikim shoqëror, kombëtar dhe ndërkombëtar, ku alkooli shpesh shoqëron shoqërimin. Në këtë kontekst, është e lehtë të anashkaloni ose zbritni dëmin shëndetësor dhe social të shkaktuar ose kontribuar nga pirja.

Alkooli është një substancë toksike dhe psikoaktive me prodhueshmëri të varësisë. Konsumi i alkoolit kontribuon në 3 milion vdekje çdo vit globalisht, si dhe aftësi të kufizuara dhe shëndet të dobët të miliona njerëzve. Në përgjithësi, përdorimi i dëmshëm i alkoolit është përgjegjës për 5.1% të barrës globale të sëmundjes.

Përdorimi i dëmshëm i alkoolit është përgjegjës për 7.1% dhe 2.2% të barrës globale përkatësisht për meshkuj dhe femra. Alkooli është faktori kryesor i rrezikut për vdekshmërinë e parakohshme dhe paaftësinë midis atyre të moshës 15 deri 49 vjeç, duke përbërë 10 përqind të të gjitha vdekjeve në këtë grupmoshë. Popullsia e pafavorshme dhe veçanërisht e prekshme ka shkallë më të lartë të vdekjes dhe shtrimit në spital nga alkooli.